Museo della Civiltà Romana

Foto: Hidden Side

Museo della Civiltà Romana invigdes officiellt 1955 och ligger i kvarteret EUR. Museet är uppdelat i 59 sektioner på 13 000 kvadratmeter.

  • modell på antika Rom i skalan 1:250. Modellen uppdateras ju fler upptäckter som görs.
  • konst
  • de första salarna innehåller en översikt över Roms uppkomst till 600 för Kristus
  • en sektion är tillägnad kristendomen för vilken Rom var fundamental. Där kan bl a Constantinas (Konstantins dotter) sarkofag.
  • avgjutning av Trajanuskolonnens relief i spiral

Foto: Seier

Se flerbilder från Museo della Civlità Romana.

Öppettider (sista insläpp en timme före stängning):

Tisdag-lördag: 9-14
Söndag och helgdagar: 9-13.30
Stängt: på måndagar, 25 december och 1 januari

Inträde:

Fullpris: €7.50
Reducerat pris (EU-medborgare mellan 6-25 år samt över 65): €5.50
Barn under 6 år: gratis