Villkor

Har du frågor eller önskar du mer information får du gärna kontakta oss.

För oss på Romresan är din integritet viktig. Dessa villkor anger bl a vilken typ av information vi samlar in och hur du som besökare får använda sidan.

Villkor för användande av Romresan.se

Med ”Romresan” avses Romresan.se, d v s denna webbplats.

Om Romresan

Romresan.se är ett hobbyprojekt med syftet att erbjuda gratis information om Rom i enlighet med nedanstående villkor. Romresan.se säljer alltså inget material utan hänvisar vidare till relevanta återförsäljare.

Allt material på Romresan.se är till sin natur informerande. Vårt mål är att erbjuda relevant och korrekt information. Vi  ansvarar dock inte för eventuellt felaktig information på Romresan.se eller på återförsäljarnas webbplatser.

Romresan är ingen researrangör. Alla beställningar som Du gör genomförs hos respektive företags webbplats. Romresan har inget ansvar för beställningar och bokningar gjorde hos länkade återförsäljare. Därmed ansvarar Romresan inte för eventuella förluster, kostnader eller skador som kan ha uppstått genom Din användning av respektive återförsäljares tjänster eller produkter.

Nyttjande av Romresan.se- Privacy Policy

Genom att använda Romresan.se godkänner du användarvillkoren. Om du inte godkänner användarvillkoren ska du omedelbart lämna sajten.

Vi värnar om din personliga integritet och följer givetvis Personuppgiftslagen (1998:204) och Lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Precis som många andra webbplatser använder Romresan.se sig av loggfiler. Dessa filer innehåller information som IP-adress, webbläsare, internetleverantör, ingångs- och utgångssidor, antal klick för att analysera trender och klockslag. IP-adressen och liknande information kopplas inte ihop med någon information som kan identifiera en viss besökare.

På Romresan.se använder vi oss av cookies, precis som majoriteten av alla webbsidor. Cookies är små textfiler som lagras i din dator. På denna webbplats finns cookies från tredje parter i annonssyfte. Google är en sådan tredje part, och använder en DART-cookie för att anpassa annonserna på romresan.se, utefter besökarens besök på romresan.se och andra webbplatser. Du som användare kan välja bort användningen av denna DART-cookie genom att besöka Googles Privacy Center.

Tredjepartsannonsörer kan använda cookies. Dessa är: Google Adsense, Tradedoubler, Zanox, Commission Junction och Double.

Romresan.se har inte tillgång till eller kontroll över de cookies som används av tredje parter.

Immateriellt material

Allt skrivet material på Romresan.se ägs av Romresan.se. Bilderna som används på Romresan.se ägs av Romresan.se med undantag av vissa bilder licensierade under Creative Commons 2.0. Det material som ägs av Romresan.se får inte distribueras vidare (undantag gäller för bilder, se nedan), säljas eller göras tillgängligt för allmänheten, t ex på en webbplats.

Romresan förbehåller sig rätten att utan tidigare meddelanden ändra och ta bort information på Romresan.se.

Vill du återanvända bilder publicerade av, och ägda av Romresan.se får du göra det under Creative Commons 3.0. Du får därmed:

  • använda verket för icke-kommersiella syften
  • dela, kopiera och bearbeta materialet

Under förutsättning att:

  • du delar lika, dvs använder dig av samma eller liknande licens som denna när du ändrar eller bearbetar vårt material
  • du anger upphovsmannen på det sättet vi anger, dvs genom en textlänk till Romresan.se (så här: Romresan.se eller Romresan)